Jsem starší žena provokující chlapy všude, kde je to jen možné, a tak jsem velmi často viděna v mini nebo ultra mini bez kalhotek. Ráda při tom roztahuji nohy, a zpoza tmavých brýlí čekám na lačné mužské pohledy, které si mne nacházejí. Vzrušuje mne pomyšlení na to, co mužům při pohledu na mne běhá hlavou.

V mini a ultra mini, doplněných o punčochy nebo samodržky, také ráda nakupuji, samozřejmě bez kalhotek, a zejména ve spodních regálech velmi dlouho hledám. Za zády pak cítím mlsné pohledy chlapů, a ještě více, nevraživé pohledy manželek a partnerek. Nakupuji také v dlouhém kabátu, pod kterým mám jen samodržky a svetr, v uličkách kabát rozepínám, ukazuji svou kundu, a věřím, že pracovníci ochranky si při pohledu na kamerové záznamy mastí své nářadí.

Že jsem kurva? Děkuji za lichotku! Ano jsem, mám za sebou dlouholetou práci v bordelu, kde jsem mrdala tisíce ocasů, malých, velkých, obrovských. Splnil se mi sen mnoha žen, když jsem podržela nadrženým černochům s opravdu velkými ptáky. Nejraději mrdám ve skupině, kdy se starám o několik chlapů najednou, a mám všechny otvory plné. Neznám lepší pocit, než mít v píči dva ocasy současně. 

Miluji tvorbu fotografií, na kterých se ukazuji vždy se svým obličejem, ale v cizím těle. Proč? Vlhnu při vědomí, že nad mými fotkami chlapi mastí svou chloubu, a jak je známo, každému muži se líbí jiné tělo, které takto nabízím. Proto na mém webu uvidíte mnoho kategorií, fotek, jichž mám v zásobě opravdu velké množství. Základem každé fotky je můj obličej, který znají miliony mužů po celém světě. Touha být světově známou, mě vedla k vyvěšování fotek na erotických a porno serverech, přičemž počet shlédnutí mých fotek již přesáhl dva miliony. 

Velká část porno serverů, seznamek a eroticky laděných webů nastavuje pravidla a omezení, která mi na nich nedovolí publikovat fejkové fotky, řada z těch nejznámějších také umožní nahrávat pouze videa, a některé weby neumožňují nahrávání žádného vlastního obsahu. To jsou všechno důvody, které mne vedly k rozhodnutí založit vlastní web, a prezentovat se na něm volně a svobodně. 

Ať se Vám mé galerie líbí, nezapomeňte si nad nimi mastit své ocasy, a stříkejte své horké semeno na můj kurevský obličej. Velmi mne potěší, když mi zašlete svůj "tribute", tedy své honění a stříkání s mými galeriemi, vyfotíte je nebo natočíte, a pošlete na můj e-mail. Velmi ráda pak Vaše výtvory umístím na svůj web do samostatné kategorie. 

A když už byla řeč o mém obličeji, dobře si jej zapamatujte, až mne někde potkáte, nebojte se mne oslovit, ráda se s Vámi vyfotím, a můžete nade mnou honit i v reálu, na lavičce v parku, na náměstí nebo kdekoli jinde... Vaše Monika z Frýdku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I am older woman which loves to provoke men wherever possible so I am often seen in mini or ultra mini without panties. I like to spread my legs and behind dark glasses I observe hungry men glances. I am excited about men´s working mind when they gaze at me.

In a mini and an ultra mini complemented by stockings I like shopping, of course without panties, and especially in the bottom shelves I stay for a very long time. Behind me I feel the sweet glances of men, and even more so, the hostile glances of their wives and partners. I also do shopping in a long coat, under which I have only self-holding pads and a sweater. When I unzip the coat in the aisle I show my pussy and believe that security stroke their tools when looking at camera recordings.

Do you think I am a slut? Thank you for the compliment! Yes I am, many years I worked in a brothel, where I fucked with thousands of cocks, small, large, huge. My women's dream came true when I held horny blacks with really big cocks. I like to fuck in a group where I take care of several guys at once and I have all the holes full. I don't know a better feeling than having two cocks in my pussy together. 

I love creating fake photos with my face but in a foreign body. Why? I get wet knowing that men do a handjob over my photos and it is well known that every man likes different body, so I offer it this way. That is why you will see many categories and pictures on the site because I have a really large amount of photos in a stock. The base of every photo is my face which is known to millions of men around the world. The desire to be world-famous led me to post photos on erotic and porn servers, while the number of views of my photos has already exceeded two million.

Many porn sites, dating sites, and other erotically tuned sites set rules and restrictions that prevent me from uploading my fake photos on them. Many of the most popular sites also allow you to upload only videos, and some sites do not allow you to upload any of your own content. These are all the reasons that led me to decide to start my own website and present myself freely and as I want to presented.

I hope you will like my galleries, don't forget to stroke your cocks over them, and spring your hot cum on my fucking face. I will be very pleased if you send me your tributes to my e-mail which you will find under page "Contact". I will be enthusiastic about them and I promise that I will place your creations on my website in a separate category called "Your tributes". 

As I mentioned my face above, remember it well. If you will meet me somewhere don't be afraid to touch me or address me, I'll be happy to take a photo with you and you can stroke your cocks over my real pussy everywhere you want ... on a park bench, in the square or anywhere else... 

Your Monique from Frýdek - Místek (Czech republic)